WC odsávanie - Hurokán.SK
 Kapcsolatfelvétel:

  +421 905 585 373
 
  www.hurokan.sk

Prečo je Hurokán lepší ako tradičné odsávače?

  • Added: 16.01.2020

Zásadným rozdielom je smer pohybu vzduchu!
Pri klasickom odsávaní smer pohybu vzduchu je z toaletnej misy von - podporuje šírenie zápachov*
S použitím HUROKÁNu smer pohybu vzduchu je z miestnosti do toaletnej misy - neumožní šírenie zápachov


Klasické odsávanie (otvorené okno alebo odsávací ventilátor) sa nachádza ďaleko od miesta vzniku zápachov*. 
Zápachy* vzniknú v toaletnej mise, odtiaľto sa šíria do miestnosti kde "infikujú" čistý vzduch a ventilátor musí odsávať obsah celej miestnosti. To je z energetického hľadiska a komfortu neefektívne!

S použitím HUROKÁNu zápachy* sú odsávané priamo z toaletnej misy do odpadového kanálu, takže nemajú šancu dostať sa von z misy do miestnosti! 

Hurokán má ventil ktorý uzatvára pomocou vody, funguje na princípe sifónu, neobsahuje žiadne súčiastky ktoré časom môžu zlyhať.
Ako náhle niekto vstúpi do miestnosti, odsávacie zariadenie Hurokán sa automaticky zapne. Ak táto osoba opustí miestnosť, po uplynutí nastaveného času (oneskorenia) sa vypne. Potom ventil uzamkne spojenie medzi miestnosťou a kanalizačným potrubím. Voda ktorá sa nachádza v zásobníku ventilu sa pri každom spláchnutí vymení. Nadbytočné množstvo vody sa dostáva naspäť do toaletnej misy.
Vďaka ďalšiemu mechanickému uzáveru (plavák) voda z ventilu sa nedostáva priamo do kanalizácie.
Takto sa „Duch“ zápachu* nemôže dostať von z toaletnej misy do miestnosti.

* Popri vzniku zápachov vzniknú aj vznášajúce sa baktérie ktoré majú negatívny vplyv na zdravie.

Pre ďalšie informácie kliknite semCesta k produktom, kliknite sem