WC odsávanie - Hurokán.SK
 Kontaktujte nás na:

  +421 905 585 373
 
  www.hurokan.sk

Odvetranie toalety je novým trendom v sanitárnej technológii!

  • Přidáno: 18.02.2020

Odvetranie toalety je novým trendom v sanitárnej technológii. Dalo sa to očakávať, veď normy ktoré sa venujú tematike odstránenia zápachov z miestností boli zakorenené v strede 20.-teho storočia. V tom čase technológie boli menej integrovateľné ako dnes. S rozšírením použitia plastov a so zmodernizovaním výrobných technológií sa otvorili aj vyspelejšie možnosti.

Okrem horeuvedených faktov, aj pohodlie sa stalo do istej miery prirodzeným očakávaním moderného človeka. Napríklad, keď si porovnáme autá 60. tých rokov a tie dnešné, tak rozdiel je značný a prejavý sa to hlavne v komforte a bezpečnosti moderných vozidiel. Zhruba to isté platí na na všetko.

Ale naspäť k odsávaniu. V 90. tych rokoch sa stali dostupným odsávače zápachov ktoré odsávali zápachy z toaletnej misy. Postupom času ich cenová hladina sa dostala na relatívne nízku úroveň. Dnes niektoré kompletné systémy sa dajú zaobstarať za cenu smartfónu strednej triedy, len slúžia o mnoho dlhšie. Medzi nimi je jedno geniálne riešené s integrovaným systémom HUROKÁN MODUL, ktorý odsáva zápachy z toaletnej misy a dopravuje ich do kanalizácie. To znamená, že netreba vybudovať ďalšie kanály pre odsávaný vzduch a nepoužívajú ani filtre čo sa prejaví v ekonomickej prevádzke. Má obrovskú výhodu, že jeho montáž je jednoduchá a rýchla... Viac si môžete prečítať na www.wcodsavanie.sk